Cучасні підходи до патогенетичного лікування хронічної кропив’янки

Cучасні підходи до патогенетичного лікування хронічної кропив’янки

Резюме

В ході дослідження під нашим спостереженням знаходилися 44 хворих на хронічну кропив’янку віком від 18 до 65 років (середній вік 46,1 ± 2,0 років), із них 13 (29,5 %) чоловіків і 31 (70,5 %) жінка.

Дослідження проводилося в дизайні паралельних груп. Всі пацієнти були рандомізовані на три клінічні групи залежно від схеми лікування.

Порівняльний аналіз впливу різних схем лікування на динаміку рівня гістаміну в сироватці крові хворих на хронічну кропив’янку показав високий ступінь кореляції (r = 0,68; р < 0,001) темпів зниження продукції гістаміну після лікування з комплексом лікувальних заходів (включення в терапію препарату Біонорм). Аналіз ефективності терапії дисбіозу кишечника у хворих на хронічну кропив’янку показав істотне поліпшення стану мікрофлори кишечника в основних групах пацієнтів (р < 0,01). Нормалізація якісного і кількісного складу мікрофлори спостерігалася у 13 (81,3 %) пацієнтів, які отримували Біонорм, і у 11 (68,8 %) пацієнтів, які отримували пробіотик.

Результати дослідження показали, що нормалізація продукції гістаміну в плазмі крові та відновлення мікрофлори кишечника у хворих на хронічну кропив’янку при включенні в терапевтичний комплекс препарату Біонорм і пробіотика зумовлює істотне поліпшення основних клінічних симптомів захворювання.

Доведено, що існує кореляційний зв’язок між зниженням рівня гістаміну в плазмі крові та методом лікування.

Включення у терапію препарату Біонорм дозволяє досягти зниження рівня гістаміну та відновити флору кишечника, а отже, значно покращити клінічний ефект та якість життя пацієнтів.

Ключові слова: висип, свербіж, кропив’янка, гістамін, дисбіоз, кишечник.

Є. М. Дитятковська, І. А. Родкіна, Л. В. Грибанова, М. А. Євтушенко, Ю. В. Бендецька

Продовжити читати

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Харчові волокна в терапії хворих акне і розацеа

Харчові волокна в терапії хворих акне і розацеа

Мета роботи – оцінити переносимість та ефективність методики застосування харчових волокон в комплексній терапії хворих розацеа, ранніми і пізніми акне Матеріали та методи – 60 хворих (16 чоловіків і 44 жінки у віці від 16 до 58 років)

Продовжити читання
Синдром подразненої кишки: від патогенезу до лікування

Синдром подразненої кишки: від патогенезу до лікування

У статті представлені сучасні дані про етіологію, класифікацію, патогенез, діагностичний алгоритм, клінічну картину та принципи лікування синдрому подразненого кишечника

Продовжити читання
ВИБАЧТЕ, ЩОБ НАДАТИ ВАМ ДОСТУП ДО ЦИХ МАТЕРІАЛІВ, МИ ПОВИННІ ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО ВИ ЛІКАР. БУДЬ ЛАСКА, ВИБЕРІТЬ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ НИЖЧЕ:
Корисна мікрофлора кишечника синтезує:
Вітамін C Білірубін Коліцин В
ВИБАЧТЕ, ВАШІ ВІДПОВІДІ НЕ СПІВПАДАЮТЬ З ПРАВИЛЬНИМИ.